اکسپوزد ساب | Exposedsub

در این دنیا آدم نمی‌تواند انتخاب کند که

در این دنیا آدم نمی‌تواند انتخاب کند که به او آسیب رسانده بشود یا نه، ولی تا حدودی می‌تواند این انتخاب را بکند که چه کسی به او این آسیب را بزند. من از انتخابم راضی‌ام امیدوارم او هم از انتخابش راضی باشد.

👤جان گرین

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها